Chứng nhận sản phẩm White Doctors

Giấy chứng nhận sản phẩm White Doctors

White Doctors trước khi ra mắt đã được chứng nhận bởi: Bộ Y Tế, Bộ Công An, Cục Sở Hữu Trí Tuệ và bằng chứng đáng tin nhất được chứng minh bởi gần 2 triệu khách hàng đã tin dùng White Doctors, tính từ ngày đầu thương hiệu xuất hiện tại Việt Nam, số lượng ước tính đến tháng 8/2014 là 160.000 khách hàng mỗi tháng.

1. White Doctors Acne Pro

2. White Doctors Skin Lightening

3. White Doctors Sun Block Makeup

4. White Doctors Melasma Pro

5. White Doctors Melasma Clear

6. White Doctors Daily UV Care

7. White Doctors Cleanser

8. White Doctors Body Lotion Makeup

9. White Doctors Body White Shower

10. White Doctors Skin Mask

11. White Doctors Fresh Skin

12. White Doctors Eyes Care

13. White Doctors Spotless Acne

14. White Doctors Scar Clearr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *