XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG VỚI CACHTRANGDA

Xác nhận đơn hàng là việc Cachtrangda kiểm chứng lại các thông tin đơn hàng quý khách đã đặt. Việc làm này có tác dụng như một lời cam kết xác nhận đặt hàng từ quý khách và cachtrangda.com có trách nhiệm thực hiện đơn hàng đó.

Sau khi khách hàng hoàn tất đơn hàng trên website cachtrangda.com sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng qua điện thoại để thực hiện xác nhận các thông tin được cung cấp trong đơn hàng. Sau khi nhận được đồng ý của quý khách, CACHTRANGDA sẽ lập tức tiến hành xử lý đơn hàng.