TÔI MUỐN THÊM/BỚT SẢN PHẨM, THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG?

Khi đã đặt hàng thành công, nếu khách hàng cần chỉnh sửa cho đơn hàng, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Cachtrangda bằng cách gọi điện đến Hotline: 028 7308 5678yêu cầu trực tiếp với tư vấn viên của Woklok, và cung cấp thông tin gồm:

  • Tên khách hàng hoặc số điện thoại đặt hàng.
  • Tên sản phẩm/địa chỉ mới và nhu cầu cần chỉnh sửa

*Cachtrangda sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi và chỉnh sửa ngay lập tức cho quý khách.