MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1/ Việc kiểm tra không bao gồm mở seal ( niêm phong ) riêng của sản phẩm hay sử dụng thử thì làm sao tôi biết sản phẩm bên trong hộp có nguyên vẹn hay không?

Cachtrangda cam kết mọi yêu cầu đổi, trả hoặc bảo hành sẽ được thực hiện đúng chính sách . Nếu các lỗi phát sinh được xác nhận là không thể phát hiện trong quá trình xem hàng ( đồng kiểm ), Quý Khách vui lòng gửi yêu cầu hoặc gọi đến Cachtrangda để được hỗ trợ cụ thể.

2/ Tôi nhờ người thân nhận hàng thì người thân tôi ký biên bản đồng kiểm có được không?

Được, Quý Khách vui lòng chắc chắn việc ký xác nhận chỉ được thực hiện sau khi đã kiểm tra hàng hóa.